Υπηρεσία Ασφάλειας

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλειας Εκτύπωσης της Xerox® μπορεί να σας φανεί χρήσιμη όταν:

  • Αντιμετωπίζετε φαινόμενα παραβίασης της ασφάλειας.
  • Διακόπτεται η λειτουργία των δικτυωμένων συσκευών και χάνονται οι ρυθμίσεις ασφαλείας.
  • Δεν διαθέτετε αυτοματοποιημένο σύστημα ειδοποιήσεων που σας ενημερώνει σε περίπτωση κινδύνου.
  • Χρειάζεστε γρήγορο έλεγχο των ρυθμίσεων ολόκληρης της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπωτών και των πολυλειτουργικών εκτυπωτών (MFP) του δικτύου, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας.
  • Θέλετε να αυξήσετε την αξιοπιστία του περιβάλλοντος εκτύπωσης ως προς την ασφάλεια.
  • Δεν θέλετε να κάνετε υποθέσεις –και χειροκίνητες παρεμβάσεις– σε σχέση με την ασφάλεια.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλειας Εκτύπωσης της Xerox® σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ασφάλεια ολόκληρου του εξοπλισμού σας.

Το λογισμικό μας σαρώνει το δίκτυό σας και εκτελεί έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο. Συγκρίνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ασφάλειας των συσκευών με τη διαμόρφωση του εξοπλισμού πληροφορικής και την πολιτική ασφάλειας της επιχείρησής σας. Με τον τρόπο αυτόν εξάγονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση και τη μη συμμόρφωση των συσκευών Xerox®.

Η ομάδα παράδοσης υπηρεσιών (Service Delivery) της εταιρείας μας εξετάζει τη βασική γραμμή και, στη συνέχεια, διαμορφώνει και καθοδηγεί μια ενιαία συμπεριφορά των συσκευών σε ολόκληρο το περιβάλλον Managed Print Services (MPS).

Αυτή η λύση διαχειρίζεται τις εκτυπωτικές λύσεις της Xerox και τις ενημερώσεις του firmware, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα βασικά πρότυπα ασφάλειας. Συνεχείς αναφορές δείχνουν τη συμμόρφωση και προσδιορίζουν τα κενά που πρέπει να διορθωθούν.